-- O P T I N E N / S U M E A

_ Optinen / sumea (diffuusi) värinmuodostus tarkoittaa sitä, että näkökohteen väri koostuu yleensä eri värisistä pienen pienistä osasista, joiden väriä ei aina erikseen pysty erottamaan. Sekoittuneiden osavärien valoisuusaste (tummuus/vaaleus) on tällöin näiden keskiarvo. (Vrt. additiivinen värinmuodostus.)

Kyseessä ei siis ole valoisuutta lisäävä eli additiivinen värinmuodostus kuten television RGB-värikuvissa eikä valoisuutta vähentävä eli subtraktiivinen värinmuodostus kuten esimerkiksi CMYK-väripainokuvissa.

Samoin nähdään yhtenäinen väri pyörivässä väri-
kiekossa, kun kiekon eri värit vaihtuvat niin nopeasti keskenään, ettei niitä enää havaita erillisinä väreinä. __
_-Yllä hyrrän sisin rengas on sinisiirtymän värjäämä keltainen, joka on väritulostimen keltaisen (Y = Yellow) ja mustan (K = BlacK) sekoitus. Keskimmäi-
sessä renkaassa mustien ja keltaisten pinta-alojen suhteet on etsitty sellaisiksi, että ne yhdessä tuottavat sisimmän renkaan värisävyn.

Uloimman renkaan vihreän ja punaisen pinta-alat ovat vuorostaan sellaiset, että ne tuottavat saman sävyn kuin sisimmät renkaat.

Huom. Näin tapahtuu vain, jos valaistus on otollinen käytetyihin värisävyihin nähden. (Ks. Sinisiirtymä.)  

Kokeile itse värikiekoilla.

Katso lisää pääväreistä TÄÄLTÄ.

Lähde: .---_- Värit pintaa syvemmältä
---------- Beneath the Surface of Colours

Katso TÄÄLTÄ näytteitä kirjasta